ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ರಾಜಮಾರ್ಗ!

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ರಾಜಮಾರ್ಗ!

ಸಂತ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಜಪಾನಿನ ಭಾಷಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತಂತೆ ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಬಲ್ಲಂಥದ್ದು. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷಣದ ಸಾರಾಂಶ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಯಶಸ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಲಿ ಕಾಮರ್ಿಕನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇಶವನ್ನಾಳುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ತವಕ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲನೇಕರು ಗೆಲುವಿನ ಒಂದಿಷ್ಟೂ ರುಚಿ ನೋಡದೇ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನಗೆ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕೊರಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊರಗುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಎದುರಿಗಿರುವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗದೇ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂತ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಜಪಾನಿನ ಭಾಷಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತಂತೆ ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಬಲ್ಲಂಥದ್ದು. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷಣದ ಸಾರಾಂಶ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

5

ರಾಮತೀರ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಹೋದರೆ ಆ ಯಶಸ್ಸು ಬಹಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೈಲ್ವೇ ಇಂಜಿನ್ನಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಾಕುವವನು ರೈಲನ್ನು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಆತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಾರ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಯಾಂತ್ರಿಕವಷ್ಟೇ. ಅವನಿಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪರಿಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತ ಅರಿಯದೇ ಹೋದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾದರೆ ಆತ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂರಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಯಶಸ್ಸೂ ಕೂಡ. ನಾವು ನಡೆಯುವ ಹಾದಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿಯಲೇಬೇಕು.

ರಾಮತೀರ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲೇ ಕತರ್ೃತ್ವ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿಕೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸದಾಕಾಲ ಹರಿಯುವ ನದಿ, ಸದಾ ಕಾಲ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ಸೂರ್ಯ, ವಿಶ್ರಮಿಸದೇ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಪಾಠವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇಬೇಕು. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ದೀಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ? ಆ ಉಜ್ವಲ ಪ್ರಕಾಶದ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಸ್ವತಃ ಆ ದೀಪ ತನ್ನ ಬತ್ತಿಯನ್ನು, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಯಗೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ ಬತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎಣ್ಣೆ ತನ್ನ ತಾನು ಸಮಪರ್ಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮೋಹವಶರಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಅಳಿಯುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ಬದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಸಮಪರ್ಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉಜ್ವಲ ಪ್ರಭೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ರಾಮತೀರ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಆರಾಮವನ್ನು, ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಷಯ ಸುಖಭೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಏಳಿಗೆಯೂ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ’. ಕ್ರಿಯಾಶೂನ್ಯತೆ ಮರಣ ಸಮಾನವೇ ಸರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಬಯಸುವವನಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸುಭಾಷಿತವೊಂದು ಇದನ್ನು ಬಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಣಶಃ ಕಣಶಶ್ಚೈವ ವಿದ್ಯಾಮರ್ಥಂ ಚ ಸಾಧಯೇತ್| ಕ್ಷಣತ್ಯಾಗೇ ಕುತೋ ವಿದ್ಯಾ ಕಣತ್ಯಾಗೇ ಕುತೋ ಧನಮ್|| ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಮಾಡದೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಕಣ-ಕಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಮಾಡದೇ ಧನವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಂತೆ. ಕೂತುಂಡರೆ ಗಡಿಗೆ ಹೊನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯೇ.

6

ಹಾಗಂತ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಗಿಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ, ಗಾಣದೆತ್ತಿನಂತೆ ದುಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಎನ್ನುವ ಮಾತೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಎರಡನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಾಗವನ್ನೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪಡೆದುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇತರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುವಂಥವರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ರಾಮತೀರ್ಥರು ಬಲು ಸುಂದರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಿದ್ದರೂ ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಏಕೆ? ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹೀರಿಕೊಂಡ ಎಲೆ ಹಸಿರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಹಸಿರು. ಸೂರ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡುಬಿಡುವ ವಸ್ತು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಂಡರೆ, ಒಂದಿನಿತೂ ತನ್ನ ಬಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊರ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಅದು ಬಿಳುಪಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕಪ್ಪನ್ನು ಅನೇಕರು ಅಶುಭವೆಂದೂ, ಬಿಳುಪನ್ನೂ ಶುಭ್ರ ಮತ್ತು ಶುಭವೆಂದು ಕರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ. ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರಳಿ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪೂರ್ಣ ಮರೆಯೋದು ಎಂದರ್ಥ. ಕಾರ್ಯಭರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಮರೆತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಿತ. ರಾಮತೀರ್ಥರು ಜಪಾನಿನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಥರ್ಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ತನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವ ಈ ಭಾವನೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ್ದು. ಅಂಥವರ ಮಾತು ಪ್ರತಿ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಮೀಟುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರ ಕೆಲಸಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಮತೀರ್ಥರು ಹೇಳುವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ನಾವು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ವಿಶ್ವಪ್ರೇಮ. ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಬದುಕುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಹಿಸುವುದೋ ಅಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈ ತಾನು ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ದೇಹದ ಮಿಕ್ಕ ಅವಯವಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಸಲೇಬೇಕು. ತಾನು ದುಡಿದು ದೇಹಕ್ಕೇಕೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ ಕೈ ಸಾಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಮದ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಅವನದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಊರಿನವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಊರಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ನಾಡಿನವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಜನನಾಯಕ, ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆಗ ವಿಶ್ವದೊಡೆಯ, ಅಷ್ಟೇ!

7

ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗೋದು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ರಾಮತೀರ್ಥರು ಅಂಥದ್ದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಹರವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ತಿವಾರಿ ಹತ್ಯೆ ಸಮರ್ಥಕರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ!

ತಿವಾರಿ ಹತ್ಯೆ ಸಮರ್ಥಕರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ!

ಕಮಲೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ವಾಕ್ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನಡೆಯಬಾರದ ಸಂಗತಿ. ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ, ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳು ಪೂಜಿಸುವ ಶಿವಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಅದು ಪುರುಷನ ಮಮರ್ಾಂಗ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಬೀದಿಗೊಬ್ಬರಂತೆ ಆಡುವಾಗಲೂ ಹಿಂದೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಮಲೇಶ್ ತಿವಾರಿಯ ಹತ್ಯೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಉಂಟುಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರ ಕುರಿತಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತಿವಾರಿ ಹೊರಬಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿಹೊಗಿದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುದರ್ೈವದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನನೊಬ್ಬ ತರಚಿ ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದೇ ಕಷ್ಟವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಹಿಂದೂವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೋದ ಕಮಲೇಶ್ ತಿವಾರಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು, ಅವರ ಮತವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಗೋಜಿಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರ ಸಾವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾದ್ದೆಂಬುದು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಯ್ತು!

2

ಇಸ್ಲಾಂ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವುದೇ ತನ್ನ ಕಟ್ಟರತೆಯಿಂದಾಗಿ. ಯಾರಾದರೂ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿರಲೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದರೂ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಬಿಡದೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವಾದಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಅಖಂಡವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಂದು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಾಹ್ನಿಗೆ ಸಮಸಮವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರವಾದಿ ಪೈಗಂಬರ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪೈಗಂಬರರ ಚಿತ್ರ ಬರೆದವನನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಕಮಲೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ವಾಕ್ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನಡೆಯಬಾರದ ಸಂಗತಿ. ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ, ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳು ಪೂಜಿಸುವ ಶಿವಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಅದು ಪುರುಷನ ಮಮರ್ಾಂಗ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಬೀದಿಗೊಬ್ಬರಂತೆ ಆಡುವಾಗಲೂ ಹಿಂದೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕುರಿತಂತೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಚಚರ್ೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಆತ ಸ್ತಿಮಿತ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನೇ ಪೋಣಿಸಿ ಹಾರಮಾಡಿ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಆತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡಿತೆನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶಾಲಭಾವ ಅವನದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆಯೂ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೇರದೆಯೂ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ. ಈ ಕಾಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಷ್ಟು ಛಾತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಂತ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವವರ ಛಾತಿ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ ಆಯ್ತು. ತಿವಾರಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಮುಗಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರೂ ಬರಲಾರರು ಎಂದು ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಂಡಿಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ ಮರುದಿನವೇ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರ ಕುರಿತಂತೆ ಕಮಲೇಶ್ ತಿವಾರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಬಳಸುವ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಟ್ವೀಟುಗಳು ಹರಿದಾಡಿ ದಿನವಿಡೀ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಯ್ತು. ಸಭ್ಯ ಮುಸ್ಲೀಮರೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು ತಿವಾರಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಾಗದೇ ಕೊನೆಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿತ್ತು.

3

ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ, ಗ್ರಂಥವೊಂದರ, ಸ್ಥಳವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮತಾಂಧರನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಬಲು ಸುಲಭ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದೊಂದು ಹನಿಯಲ್ಲೂ ಅನ್ಯರ ಕುರಿತಂತೆ ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ಬಿತ್ತುವ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬರುಬರುತ್ತಾ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನೇ ನುಂಗಿ ನೀಗರ್ುಡಿಯಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಕುರಿತಂತೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ, ಇಡಿಯ ಭಾರತವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನಾಗಿಸುವ ಕೊನೆಗೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನಾಶವೇ ಮಾಡಿಬಿಡುವ ಹಂತದವರೆಗೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲಾ, ಇದು ಇಸ್ಲಾಂ ಜಗತ್ತಿನ ಕರಾಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ! ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಸ್ಲೀಮರನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಮಾಜು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಮದರಸಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಅಜಾನ್ ಕೂಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಕುರಾನ್ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಓದುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲಾ; ಉಯ್ಘುರ್ ಮುಸ್ಲೀಮರನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ತಾವು ಮುಸ್ಲೀಮರೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವೊಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಸೀದಿಯೂ ಚೀನಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮುಸಲ್ಮಾನನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವನ ಸಹೋದರನ ಕುರಿತಂತೆ ದನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಲು ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಉಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇಸ್ಲಾಮನ್ನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಸ್ಮಾಸುರನಂತೆ ಆತನೇ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಆಪೋಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ!

5

ಕಮಲೇಶ್ ತಿವಾರಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಆತನ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಅಶ್ಫಾಕ್ ನಕಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐಡಿಯ ಮೂಲಕ ತಿವಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಆತನ ಐಡಿ ರೋಹಿತ್ ಸೋಲಂಕಿ ಎಂದಿತ್ತು. ಇದು ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಜಾತಿ ವಿಶೇಷಗಳ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು, ಸಂಘವನ್ನು ಬೈಯ್ಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜಾತಿ-ಜಾತಿಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಘರ್ಷ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರದ್ದು. ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಐಎಸ್ಐ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸುವಾಗಾಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೊಳಿತು.

ರೋಹಿತ್ ಸೋಲಂಕಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಸಿಗರೇಟು ತರಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತಿವಾರಿಯ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನ್ನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲಾ, ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಂಚು. ಇದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಯಾಗಲೀ, ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಲೀ ಸಮಥರ್ಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಂದರೆ ಆತ ಮನುಷ್ಯನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನಾಲಾಯಕ್ಕು. ಇಂತಹ ಬರ್ಬರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಆಯಾ ಮತಗಳು, ಮತ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವುದೊಳಿತು!

ಸಾವರ್ಕರ್ ಎಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಮೈ ಪರಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ?!

ಸಾವರ್ಕರ್ ಎಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಮೈ ಪರಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ?!

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಅದು. ಅವರ ಖ್ಯಾತನಾಮ ನಾಯಕರು ಎಂದಿಗೂ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನು, ಪೇಪರುಗಳನ್ನು ಪಡಕೊಂಡು ತಮ್ಮ-ತಮ್ಮ ಜೀವನಕಥನಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದನ್ನೇ ಬಲುದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದರು. ಸಾವರ್ಕರ್ರದು ಹಾಗಲ್ಲ.

ಕೋಟರ್ಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸಕರ್ಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಖೈದಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವನ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬಳಿ ಅಲವತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಐದು ಕೇಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ವಕೀಲರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತುಂಬಾ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೇನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಇವಿಷ್ಟು ಸಾವರ್ಕರ್ ಬದುಕಿನ ಘಟನೆಗಳೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಖೈದಿ ಚಿದಂಬರಂ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್. ವಿಐಪಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮೈ ಪರಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಚಿದಂಬರಂರನ್ನೇನಾದರು ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಿ ದುಡಿಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು? ಊಹಿಸಬಹುದೇನೂ?

7

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಅದು. ಅವರ ಖ್ಯಾತನಾಮ ನಾಯಕರು ಎಂದಿಗೂ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನು, ಪೇಪರುಗಳನ್ನು ಪಡಕೊಂಡು ತಮ್ಮ-ತಮ್ಮ ಜೀವನಕಥನಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದನ್ನೇ ಬಲುದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದರು. ಸಾವರ್ಕರ್ರದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನವೇ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈತೊಳೆದಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟರ ನಂತರವೂ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ‘ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಾಹಸವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ! ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆ-ಜೊತೆಗೆ ಇಟಲಿ, ಐಲ್ಯರ್ಾಂಡ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸಕರ್ಾರ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ರಾಜದ್ರೋಹಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ 1881ರ ಫ್ಯುಜಿಟೀವ್ ಅಫೆಂಡಸರ್್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಲಾಗೂ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆಂದರೆ ಅವರಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ವಿದ್ಯಾಥರ್ಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೂರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರಿತ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸಕರ್ಾರ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು. ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಪರಿಪೂರ್ಣ 50 ವರ್ಷಗಳ ಎರಡು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ! ಅದು ಅಂಡಮಾನಿನ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಕಾಲಾಪಾನಿ ಶಿಕ್ಷೆ!

ಆಗೆಲ್ಲಾ ಕಾಲಾಪಾನಿಗೆ ಹೋಗುವುದೆಂದರೆ ಯಮನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೆಂದೇ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದವರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸಕರ್ಾರಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದರೋಡೆಕೋರರು, ಕಳ್ಳಕಾಕರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಖೈದಿಗಳನ್ನೂ ತಳ್ಳಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ವಾಸಿಸುವ ಈ ಸೆಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾದ ಏಕತಾನತೆ ಕಾಡುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುವುದಿರಲಿ, ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೋಡದಿರುವಂತೆ ಆ ಜೈಲು ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಗ್ಗ ಹೊಸೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಗಾಣಸುತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವುದರವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾದರೂ ಚರ್ಮವೇ ಸುಲಿದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಬಾರುಕೋಲಿನ ಹೊಡೆತ. ಕೊಟ್ಟ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತೇ ತಿನ್ನಬೇಕು; ಆ ಕುರಿತು ಚಕಾರವೂ ಎತ್ತುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಸೆಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಎದ್ದು ಬರುವುದು. ಅಷ್ಟರೊಳಗಿನ ಮಲ-ಮೂತ್ರ ಬಾಧೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಲಿನೊಳಗೇ! ಊಟವಾದರೂ ಎಂಥದ್ದೆಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿರದ ರೊಟ್ಟಿ, ಹಾವು-ಹಲ್ಲಿ-ಚೇಳುಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು, ಕೊನೆಗೆ ಗೆದ್ದಲು ಹುಳುಗಳನ್ನೂ ಬೆರೆಸಿದ ಹಬ್ಬದೂಟ. ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬರಹವನ್ನು ಕೇಳಿದವನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಥದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿದೀರೆನು? ಆಸಾಮಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಒಂದಿನಿತೂ ಜಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾವರ್ಕರ್ರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಅವರ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಕಾಣುವ ಆ ನರಗಳು ಹುರಿಗೊಳಿಸಿ ಹಗ್ಗ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. ಅದು ಅವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ.
ಕಾಲಾಪಾನಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರವೂ ಆ ಜೀವ ಬೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶದಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಖೈದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ತಾವ್ಯಾರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಕಾಯಿತರಲ್ಲವೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ದೇಶಭಕ್ತರೆಂಬುದನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಚಳವಳಿ ಹೂಡಿಸಿದರು. 16ರ ಯುವಕ ನಾನೀ ಗೋಪಾಲ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದು 14 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಏಟಿಗೂ ತನ್ನದ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಹಠಮಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಖೈದಿಯ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟ. ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾದಾಗ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ? ‘ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತರೆ ನಮಗೇ ನಷ್ಟ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲೇಬೇಡಿ’ ಅಂತ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸಾವರ್ಕರ್ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು.

8

ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಲು ಚಾಲಾಕು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ವಾಟ್ಸಪ್, ಟ್ವಿಟರ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಂಡಮಾನಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಗದರ್ನಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಾವರ್ಕರ್ ಗಾಣಸುತ್ತುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಾವು ಬರೆದ ಕವನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಖೈದಿಗೆ ಬಾಯಿಪಾಠಮಾಡಿಸಿ ಆತ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸಕರ್ಾರ ನೆಹರೂ, ಪಟೇಲ್, ಗಾಂಧಿಯರನ್ನು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಂಭಾಳಿಸಿತ್ತಲ್ಲಾ ಹಾಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್ರನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕರ್ಾರಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಯ್ತೆಂದರೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂಡಮಾನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಚೇತೋಹಾರಿ ಎನಿಸಿದರೆ ಬ್ರಿಟೀಷರಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಈಜಿದ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂಡಮಾನಿನ ಕಣ್ಗಾವಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಹೀಗೊಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸಕರ್ಾರದ ಪರವಾಗಿ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಡಾಕ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟರು. ಸಕರ್ಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಾವರ್ಕರ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಮಪರ್ಿಸಿದರು. ಆ ಮನವಿಯೇ ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಚಚರ್ಾ ವಿಷಯ. ಸಾವರ್ಕರರ ಕಾಲಿನ ಧೂಳಿನ ಸಮಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲದ ಅಯೋಗ್ಯರೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಾವರ್ಕರ್ರನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಹೆದರುಪುಕ್ಕಲು ಎಂದು ಜರಿಯುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಎಂಥವನಿಗೂ ಮೈ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮಿಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕನ್ನು ಜಾತಿ-ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾವರ್ಕರ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುರಿತ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲಾ ಅದೇ ವಿಪಯರ್ಾಸ!

9

1913ರ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಸಾವರ್ಕರ್ ಸಮಪರ್ಿಸಿದ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಖೈದಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಂದೂಕಿನ ಕೆಲಸ ಈಗ ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ತಾವಿನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂವೈಧಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕರ್ಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಲನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬ್ರಿಟೀಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ವತಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹುಟ್ಟು ಬ್ರಿಟೀಷರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮಪರ್ಿಸಲೆಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಪಕ್ಷದ ಇಂದಿನ ನಾಯಕರು ಮರೆಯದಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ಗಿರಿ ಮುಗಿಸಿಬಂದಿದ್ದ ಸಾವರ್ಕರ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಅಂಡಮಾನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಆನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಡಲು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದೇ ಅವರು ಜೊತೆಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಟಾರೇನು? ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಸಾವರ್ಕರ್ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಪತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರು ಬೊಬ್ಬೆಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ‘ಶಕ್ತಿವಂತ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಢಾಳ ಮಕ್ಕಳು ಸಕರ್ಾರದ ಬಳಿಯಲ್ಲದೇ ಮತ್ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು’ ಎಂದಿತ್ತು ಅದು. ಯಾಸಿನ್ ಮಲಿಕ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆಯ ಎದೆಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಾವರ್ಕರ್ರ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹೆದರುಪುಕ್ಕಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾವರ್ಕರರನ್ನು ಹೇಡಿ ಎನ್ನುವಾಗ ಖಂಡಿತ ನಗೆಯುಕ್ಕುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ 1942ರಲ್ಲಿ ದೇಶಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂದು ಬ್ರಿಟೀಷರನ್ನು ಗದರಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಹರೂವಾಗಲಿ ಮತ್ತವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಲಿ ಕಟುವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷರ ಕುರಿತಂತೆ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಭಗತ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತವನ ಗೆಳೆಯರು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಮಾತೆತ್ತುವವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತಿಲಕರ ಪೂರ್ಣಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೋ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಸಕರ್ಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಧಿಕಾರ ಭೋಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟರಲ್ಲಾ; ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸರೇನಾದರೂ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇವರು ಈಗಲೂ ಬ್ರಿಟೀಷರ ಬೂಟು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ, ಮಂತ್ರಿಯೋ ಶಾಸಕನೋ ಆಗಿ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಿಜೋರಿಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಾಯಾಗಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು.

10

ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ನೀಚ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ಕೊನೆಯ ಸಾಲನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದ ಕ್ರೆಡಾಕ್ ಸಾವರ್ಕರರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೊರಗೆಲ್ಲಾ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇ? ‘ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವುದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ’. ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ದಂಗಾದ ಕ್ರೆಡಾಕ್ ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿದು ಎದ್ದು ಹೋದುದಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಮರಳುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಂಡಮಾನಿನಿಂದ ಬಿಡಲೇಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಇವನಿಗಿರುವ ಮಿತ್ರರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಇವನನ್ನು ಅವರು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲರು ಎಂಬರ್ಥದ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾವರ್ಕರ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮನೋಭಾವ ಒಂದಿನಿತೂ ಆರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದ ನಾಲ್ಕಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಿರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅನೇಕ ತೃತೀಯ ದಜರ್ೆಯ ನಾಯಕರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಗಿಣಿಪಾಠವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಸವೆಸಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಕ್ರೆಡಾಕ್ನ ಮಾತುಗಳೇನಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸೋತುಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತನನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅಥರ್ೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಂದುಬಿಡುವ ಈ ಜನರ ದೈನೇಸಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇಂಥದ್ದು! ಮುಂದೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಇತರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರುಗಳಂತೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಕಾಲ ಯರವಾಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆನಂತರ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಬ್ರಿಟೀಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾದಾಡುತ್ತಲೇ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಗಂಗೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರು ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೇಕಂತಲೇ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಗೌರವಯುತವಾಗಿಯೇ ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಸಾವರ್ಕರ್. ಅವರನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಹಂತಕ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಹೀನಕಾಯಕ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಮರೆಯದಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು. ಸಾವರ್ಕರ್ರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅವರ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಇಂದಿರಾ 1970ರಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ರ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಾವರ್ಕರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ತನ್ನದ್ದೇ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಾವರ್ಕರ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಡಿವಿಜನ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಆಕೆಯೇ. ಬೊಬ್ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವರವರ ಮೈ ಅವರವರೇ ಪರಚಿಕೊಂಡು ಹುಣ್ಣುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೇನೋ!

ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕ್ಷಣಗಣನೆ!

ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕ್ಷಣಗಣನೆ!

ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಘಟನೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಕಥನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಥನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಆನಂತರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಿಲಾಲೇಖಗಳನ್ನೋ ಸನದು ಪತ್ರಗಳನ್ನೋ ಹುಡುಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಸ್ಲೀಂ ಬೌದ್ಧಿಕವಲಯದ ಹಿರಿತಲೆಗಳೊಂದಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಪ್ಪುವ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದರು. ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಾದಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಔದಾರ್ಯ ತೋರಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಅಂಬೋಣವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವರ್ಯಾರೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ಸೇನೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಜಮೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ, ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನೀಸ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅಂಥವರೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ’40 ವರ್ಷಗಳ ಸೈನ್ಯದ ಅನುಭವದ ನಂತರ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸೌಹಾರ್ದ ಬದುಕಿಗೆ ಮರಳುವುದೊಳಿತು’ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ‘ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಶಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಸಕರ್ಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕುರಿತಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲು ಇವರು ಅಧಿಕೃತ ವಕ್ತಾರರೂ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಬಡಬಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯಲು ಎಡಪಂಥೀಯ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಕಾತರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸೇನೆಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಅರೆದು ಕುಡಿದಿರುವ ಸೈನಿಕ ಮಾತುಗಳು ಇವನಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡದಿಯ ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದೂ ಅಧಿಕೃತವೇ. ಇದು ವಿಪಯರ್ಾಸ! ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಲ್ಲ. ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿಮರ್ಾಣ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅದಾಗಲೇ ಅದು ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ನಿರ್ಣಯವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರವಿದ್ದುದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೋಟರ್ು ಉತ್ತರಕೊಡುವ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.

2

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಸ್ಲೀಮರ ಸಮಾವೇಶವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಮಮಂದಿರದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೌಲ್ವಿ ಸಾಹೇಬರೊಬ್ಬರು ‘ಅಲ್ಲೊಂದು ರಾಮಮಂದಿರವಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಕರ್ಾರದ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕೂ ಜನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರೂ ಎಡಪಂಥೀಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂವಿರೋಧಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೂಲ ಕೊಂಡಿಯೇ ಅವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಸೀದಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರವೊಂದಿತ್ತೆಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಯಾವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಗಳೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಬ್ಬರು ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೇ ತಿರುವಿ ಹಾಕಿ ‘ಈ ವರದಿ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಆಕರ್ಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸವರ್ೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವಿರಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೂ ಜನ ಇಲ್ಲವೆಂದರು. ಇಬ್ಬರಂತೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತಾವು ಎಂದೂ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದುಬಿಟ್ಟರು! ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸಕರ್ಾರ ತುತರ್ಾಗಿ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾದೆವೆಂದು ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟರು. ಆನಂತರವೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಹಾಗೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಯಾರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ವಿರಾಟ್ ಕೋಹ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸುವುದೇ ಸುಳ್ಳು. ಅದು ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮಾಡುವ ಅನಿಮೇಷನ್ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲಾ. ಎಡಪಂಥೀಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಥೆಯೇನಲ್ಲ!

3

ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಘಟನೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಕಥನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಥನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಆನಂತರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಿಲಾಲೇಖಗಳನ್ನೋ ಸನದು ಪತ್ರಗಳನ್ನೋ ಹುಡುಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಅಲ್ಲಿರಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ಕಟ್ಟಡ ಸಂರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೃತವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಲುಬುಗಳ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಜನಪದದ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಂತೂ ಹೇಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೀಟ್ಮ್ಯಾಪುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿತುಂಬಿಬಿಡಬಲ್ಲವು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈಗ ಎಸಿ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಇತಿಹಾಸಕಾರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಇತಿಹಾಸಕಾರರೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬದುಕಿದ್ದೂ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ!

ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೇಳುವ ಆಧಾರವೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಬರನ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದ ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಐನ್-ಇ-ಅಕ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ‘ಅಯೋಧ್ಯೆ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಮತ್ತು ಇದು ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಗರ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಸಂಪ್ರಭುತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಬರೂನಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ‘ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರ ನಾಶಗೈದು ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮತ್ತು ಮೂರೂ ಲೋಕಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ್ದವನು ರಾಮ’ ಎಂಬರ್ಥದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

4

ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವಂತೂ ದೇವಾದಿದೇವ ವಿಷ್ಣು ವರ ಕರುಣಿಸಿದ ನಂತರ ತಾನು ಅವತರಿಸಬೇಕಾದ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದಲ್ಲದೇ ಕೌಸಲ್ಯೆ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಮನಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದಳು ಎಂಬುದನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ವಧೆಯ ನಂತರ ಅಯಧ್ಯೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ರಾಮ ಪುಷ್ಪಕವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ ವಣರ್ಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಅಯೋಧ್ಯೆಯಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾದುದು ಮತ್ತ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು, ಇದರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಯೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ’.

ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಜೊತೆಗೇ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲದೇ ಇತಿಹಾಸ ಕೆದಕಿದಷ್ಟು ಆತ ಆಳಕ್ಕೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತೀರಾ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗಲೂ ಆತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೇ ಹಬ್ಬಿದ್ದಾನೆ. 1859ರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಭಟ್ಟ ವಸರ್ೈಕರ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಝಾ ಪ್ರವಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಅಂದರೆ ರಾಮನವಮಿಯಂದು ಏಳೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಯಾತ್ರಿಕರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧು-ಬೈರಾಗಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೆಂದಿಗೂ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಥರ್ಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಉದ್ಘರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐನ್-ಇ-ಅಕ್ಬರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮನವಮಿಯಂದು ಧಾಮರ್ಿಕ ಉತ್ಸವ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣುಭಟ್ಟರದ್ದು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ದಾಖಲೆಯಾದರೆ ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ನದ್ದು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ದಾಖಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸುವಂಥದ್ದೇ. 1631ರಲ್ಲಿ ಜೋನ್ಸ್ ಡಿ ಲೇಟ್ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದಲೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಜನ ಆಗಮಿಸಿ ರಾಮನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕುರುಹಾಗಿ ಅನ್ನದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. 1891ರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಕೈನ್ ಎಂಬ ಯುರೋಪ್ ಯಾತ್ರಿಕನೊಬ್ಬ ರಾಮನವಮಿ ಮೇಲಾಕ್ಕೆ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರುತ್ತಾರೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಏರು-ಪೇರಾಗುವುದೆಂದೇ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಮಾಚರ್್ 28, 1600ರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಲು 6 ಬಿಘಾಗಳಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ. ಅಂದರೆ ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಂದಿರದ ನಿಮರ್ಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ. ಮುಂದೆ ಇದು 1723ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ನಿಂದ ಪುನರ್ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅನೇಕ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದೊರೆಗಳೇ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಔರಂಗಜೇಬನೆಂಬ ದುಷ್ಟ ರಾಜನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಹಿಂದೂಗಳ ಆಕ್ರೋಶದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಅಥರ್ೈಸಿಕೊಂಡ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನಾಗಲೀ, ಧನಸಹಾಯವನ್ನಾಗಲೀ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಿಶೋರ್ ಕುನಾಲ್ ತಮ್ಮ Ayodhya-Beyond adduced evidence ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ದರ್ಭಂಗಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು.

5

ಆಧಾರಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿವೆ. ಪ್ರತೀ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಆಧಾರವೂ ರಾಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿದ್ದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಸುದೀರ್ಘ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರವೂ ಹಿಂದೂ ರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆತ ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿದ, ಆತನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕವನನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಮಾತನಾಡಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ರಾಮನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳ ಕದನದ ನಂತರರವೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ರಾಮನ ಹಳಿಗೆ ಭಾರತ ಮರಳುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರಾಮಮಂದಿರದ ನಿಮರ್ಾಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಭೂಮಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸವರ್ೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಚರ್ೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಯಾವ ರಾಮನನ್ನು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೋ ಆತನ ಮಂದಿರದ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿದ್ದೇವೆ!

ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಹೋದಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು?!

ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಹೋದಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು?!

ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಕರ್ಾರಗಳು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪುಲ್ವಾಮಾದಾಳಿಯ ನಂತರ ಚುರುಕಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಚರ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯ 2019ರ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 121ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಡಿದೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆಟರ್ಿಕಲ್ 370 ಮತ್ತು 35 ಎ ತೆಗೆದೊಗೆದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ‘370ನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡೋಣ’ ಎಂದು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೆವ್ವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೆದರುಬೊಂಬೆಗಳಾಗಿಯಷ್ಟೇ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ದೇಶವೇ ಉರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯಭೀತ ವಾತಾವರಣ ಈಗೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರಸಕರ್ಾರದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ!

6

ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಟರ್ಿಕಲ್ 370ನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕಾದ ಲಾಭಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೂರದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಈ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಜಾಜ್ ಅಸದ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 20,300 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಗಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಕಾಣದೇ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಖಾದಿಮ್ ಹುಸೇನ್ ‘ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಕಂಡು ರೋಮಾಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲದೇ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ದಲಿತರು ಈಗ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಕರ್ಾರದ ಯಾವ ಸವಲತ್ತುಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೀಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 50 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಏಕರಸವಾದ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ದಲಿತರು ಇತರೆ ಭಾರತೀಯರು ಅನುಭವಿಸುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಪಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎಂಟೂವರೆ ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವುಳ್ಳ ಜನರಿಗೂ ಸಕರ್ಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. ಅವರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಗೂ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಸಮಾನತೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ಲಂಡನ್ನಿನ ಯುನಿವಸರ್ಿಟಿಯೊಂದು ಆಟರ್ಿಕಲ್ 370ರ ಕುರಿತಂತೆ ಚಚರ್ೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾಟರ್ಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣನ್ರಿಂದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಸುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನುಗ್ಗಿದ ಸಲಿಂಗಿಗಳು ‘ಆಟರ್ಿಕಲ್ 370 ತೆಗೆದಿದ್ದರಿಂದ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗಿಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿಸಿದರು. ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹಿಂದೂಧರ್ಮವನ್ನು ಕೆಣಕುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಕವಿತಾಕೃಷ್ಣನ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೇ ಕೈ ಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯ್ತು! ಇದರ ಜೊತೆ-ಜೊತೆಗೆ ವಿಕಾಸದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರಸಕರ್ಾರ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕಾಟ್ರಾಕ್ಕೆ ವಂದೇಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಣಿವೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿತು. ಹೀಗೆ ಈ ರೈಲನ್ನು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮಿತ್ಶಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಟರ್ಿಕಲ್ 370ನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸಮೂಹ ನಾಶವೂ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು!

7

ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಕರ್ಾರಗಳು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪುಲ್ವಾಮಾದಾಳಿಯ ನಂತರ ಚುರುಕಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಚರ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯ 2019ರ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 121ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಡಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 21 ಜನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದವರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೊಳ್ಳದವರೇ. ಸೈನ್ಯದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಸುಮಾರು 82 ಪ್ರತಿಶತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದಕೊಡುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದರೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆಹಾಕುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವೇ. ಆದರೆ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಪೂರ್ಣಬೆಂಬಲ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಖಾತೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಇಮ್ರಾನ್ಖಾನನ ಅರಚಾಟವೆಲ್ಲವೂ ಅರಣ್ಯರೋದನವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಆಟರ್ಿಕಲ್ 370ನ್ನು ತೆಗೆದೊಡನೆ ಬೊಬ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಬಂದ ಇಮ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮಾಜಿನ ನಂತರ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದುನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ನಗುವುದಿರಲಿ, ಸ್ವತಃ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ಪಕ್ಕೆಲೆಬುಗಳೆಲ್ಲಾ ಮುರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ನಕ್ಕಿತು. ಆತ ಕಂಡ ಕಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎಡತಾಕಿದ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಸೋತುಹೋದ. ಅದಾಗಲೇ ಭಾರತ ತನ್ನ ಜಾಲವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೆಣೆದು ಅಮೇರಿಕಾ, ರಷ್ಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಬಲರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೂ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿತು. ಸೌದಿಯ ದೊರೆ ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರವೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೂರುಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚಚರ್ೆಗೊಂಡವಾದರೂ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸಿತ್ತು. ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತವೊಂದರ ಅನಾವರಣ ಅದು! ಆನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಮ್ರಾನ್ಖಾನರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕೇಳುಗರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು, ಸಂಘವನ್ನು, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಲೇ ನಡೆದ. ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಅಡ್ಡಾಗಳೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆತ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಮೇರಿಕಾದ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೇವಡಿಮಾಡಿ ಆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಳಿ ‘ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದು ಛೀಮಾರಿಯೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಲೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟರ್ ಮುಸ್ಲೀಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಟಕರ್ಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ; ಭಾರತ ಸುಮ್ಮನಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ಟಕರ್ಿಯ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೈಪ್ರಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿತಲ್ಲದೇ ಟಕರ್ಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಸೈಪ್ರಸ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಟಕರ್ಿಯ ಅನಡೋಲು ಶಿಪ್ಯಾಡರ್್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಶಿಪ್ಯಾಡರ್್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಮಾರು 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಸಾಕಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಪುವ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಕೊಡಲಾಯ್ತು. ಟಕರ್ಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯ್ತಾದರೂ ಭಾರತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಗೂ ಇದರ ಅರಿವಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಗರಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟಕರ್ಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಹೊಡೆತವಿದು ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಅಮೇರಿಕಾವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿ ಇಮ್ರಾನ್ಖಾನನಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ಉಯ್ಘುರ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನೋವಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದು ಕಪಟನೀತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಲುವು ಮೊಸಳೆಕಣ್ಣೀರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾಯ್ತಲ್ಲದೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೂ-ಕಡಿಮೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿಸಲಾಯ್ತು!

8

 

ಮೋದಿ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ಶಾ ತನ್ನ ಪಡೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೂ ದಿನ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಹುಡು-ಹುಡುಕಿ ಹೊರಗೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದವರೇ ಯಾಸಿನ್ ಮಲೀಕ್, ಆಸಿಯಾ ಅಂದ್ರಾಬಿ ಮತ್ತು ರಾಶೀದ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಫ್ರಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಯಾಸಿನ್ ಮಲಿಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಾ ‘ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲೆಂದು ಹೋದಾಗ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತಯ್ಬಾದ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದ್ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ. ಲಷ್ಕರ್ನ ತರುಣರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾಸಿನ್ ಮಲಿಕ್ನ ಈಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಆತನಿಗಿದ್ದಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎನ್ಐಎ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಜಿಶಾಸಕ ಶೇಕ್ ಅಬ್ಬುಲ್ ರಶೀದ್ ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದುದಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಸ್ತೆ ತಡೆ, ಕ್ಲಲೆಸೆತ, ಕಗ್ಗೊಲೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದಿರುವ ಈ ಕೈಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ತನಿಖಾದಳ ಈಗ ಭರ್ಜರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡೇ ಕುಳಿತಿದೆ. ಸುಮಾರು 3000 ಪುಟಗಳಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುವ ಚಾಜರ್್ಶೀಟನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕ್ ಹೈ ಕಮಿಷನ್ ಕಛೇರಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಇದ್ದದ್ದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಇಷ್ಟೂ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವತಃ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದಲೇ ಹಣ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವಂತೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಜಲು ಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಇವರು ಭಾರತವನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತದ್ದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ!

ಹಾಗಂತ ಕಾಮರ್ೋಡಗಳೇನೂ ಕಳೆದಿಲ್ಲ. ಬರಲಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು-ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಿಪ್ಪರಲಾಗ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಂತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಳನುಸುಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತೂ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಇತ್ತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೇಲೆ, ಸೈನಿಕ ಠಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡುವ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮಾಡಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ಗೂಢಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುವುದು. ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಠೋರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದಾದರೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರತೀ ದಾಳಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಕಾರಣ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ!

9

ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಭಾರತ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂಬುದು ಈ ನಿಧರ್ಾರದ ನಂತರ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಲಾಗದ, ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ನಿಂತಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉಘೇ ಎನ್ನಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ!!

ಹೌಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮೋಡಿ!

ಹೌಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮೋಡಿ!

ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆಂದೇ ನಡೆದದ್ದೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನವುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆಂದು ಮೋದಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದೆ.

ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು ನಾನು ಹೌಡಿ ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 50 ಸಾವಿರ ಜನರೆದುರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರೀತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು. ‘ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಮೋದಿ ನೆರೆದಿದ್ದ 50 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದಾಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ದಂಗು ಬಡಿದಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾತೂ ಕೇಳದಂತೆ ಜಯಘೋಷಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಐ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ಲವ್ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗ ಅದೇ ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸವಿಯುವಂತೆ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು!

2

ಅಮೇರಿಕಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಈ ಹಿಂದೆ ಡೇವಿಡ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದು ಅಮೇರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿರಲು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಸೆನೆಟರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದುಂಬಾಲು ಬೀಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ-ಮೂಲೆಯ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದು ಭಾರತದ ಕೀತರ್ಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿದಂತಿತ್ತು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಚ್ಛಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಹೀಗೆಯೇ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೀಗಳೆದು ಜಗತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಚುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಪಾಪವನ್ನು ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ನೆನ್ನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದೇಬಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಮಾತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜನ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಎಂದು ಅರಚುತ್ತಿದ್ದುದಂತೂ ಟ್ರಂಪನ್ನು ದಂಗುಬಡಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುದೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಈ ಪರಿಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅವರ್ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅಕ್ಷರಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆಂದೇ ನಡೆದದ್ದೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನವುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆಂದು ಮೋದಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಭಾರತೀಯರೇ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಈಗ ಮೋದಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರಂಪ್ರನ್ನು ಭಾರತದ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿರುವುದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ. ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಮೋದಿ ಟ್ರಂಪ್ರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಯಕರಾಗಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಂತೂ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಪಾತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸಿದಂತೆ!

3

ಹೀಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸಿದ್ದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಬಂಬಡ ಬಜಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಮೋದಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದ್ದಾಗಿದೆ. ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮೇರಿಕಾ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರವಾದ ವಾದ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರಲ್ಲ ಅದರ ಋಣ ತೀರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಏರ್ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನ ನಂತರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡದಂತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಪಾತ್ರ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದ್ದು. ಆಟರ್ಿಕಲ್ 370ನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ ಎಂದಿತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆದರೆ ಚುರುಕಾಗಿಯೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಆಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಯೇ ನಿಂತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತಪರಾಕಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ರಾನ್ಖಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ ನೆನಪಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು. ಬರಲಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಭಾರತ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಲೂ ಜಗತ್ತು ಮಾತನಾಡದೇ ಸುಮ್ಮನುಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಾದು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ!

ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆಂದರೆ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿದಾಗಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರಾನಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನಿ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಯದ್ವಾ-ತದ್ವಾ ಏರಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗದೇ ಮೋದಿ ಸಕರ್ಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗಾಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಥರ್ಿಕ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇದನ್ನರಿತ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಆಥರ್ಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡದೇ, ಆತುರದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರಲಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಬಿಡುತ್ತದೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು.

4

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವೂ ಹೌದು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಮೋದಿ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು. ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಬಿದ್ದವೆಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾದನೆಂದು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಅರಿವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಗೌರವ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ. ಮೋದಿ ಅದೇ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಹೌಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ!!

ಇಸ್ರೊ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೀಗಳೆದ ನಮ್ಮವರು!

ಇಸ್ರೊ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೀಗಳೆದ ನಮ್ಮವರು!

ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ಇಸ್ರೊದ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದರೆಕ್ಷಣವೂ ನಿಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಸುಮಾರು ಏಳುವರೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಯಾರಾಗಿ ಮರಳಿ ಇಸ್ರೊಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಧಾವಂತ. ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಾತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇಸ್ರೊದ ಖ್ಯಾತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊನ್ನೆಯಂತೂ ಚಂದ್ರಯಾನ್-2ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೊ ಸೋತೂ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸೋಲಿಗೂ ಭಿನ್ನ-ಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ರನ್ನಿನಿಂದ ಸೋತಾಗ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸೋಲೇ ಆದರೂ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಸೋಲೆಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ತಂಡವನ್ನು ಗೆದ್ದವರೆಂದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕುಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ (ನೆನಪಿಡಿ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವನ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಇಳಿಯೋದು) ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇಳಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು 6000 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಸೊನ್ನೆಗೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೂ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಹಸವೇ! ಇಸ್ರೊ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು ಕೂಡ. ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲು ಇನ್ನೂ 2 ಕಿ.ಮೀ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೈಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿತು. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಳಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇಳಿಯುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರೊಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು!

7

ಆನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಟೀವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಂಡಿತು. ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ಇಸ್ರೊದ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದರೆಕ್ಷಣವೂ ನಿಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಸುಮಾರು ಏಳುವರೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಯಾರಾಗಿ ಮರಳಿ ಇಸ್ರೊಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಧಾವಂತ. ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಾತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಯೇ ಆಗಿರುವ ಮೋದಿ ಈ ಸೋಲನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ‘ವಿಜ್ಞಾನವೆನ್ನುವುದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ’ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡಲು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೇ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸೋಲು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರು ಮರಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ಡಾ. ಶಿವನ್ ಅವರು ಅತ್ತಿದ್ದು, ಮೋದಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇಶದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೇನು? ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕುವ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರಲ್ಲಾ. ಅವರು ಈ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಅಷ್ಟೂ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವೆಂದರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಮೋದಿ ಇಸ್ರೊದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೋದಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಆಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಇಸ್ರೊದಿಂದ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದರೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನವೂ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೂ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಡಾ.ಶಿವನ್ ಅದನ್ನು ಮೋದಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದು, ಮೋದಿ ಅದನ್ನು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಎಂಬಂತಹ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗೆ ಶಿವನ್ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡನೆ ಅವರು ಏನೂ ಮಾತಾಡದೇ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉಳಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಶಿವನ್ರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಿಸುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣವಿತ್ತು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲ ವಿಡಿಯೊ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಪೂತರ್ಿ ವಿಡಿಯೊ ಹೊರಬಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾದು ಭಾರವಾದ ಹೃದಯ ಹೊತ್ತು ಬಂದ ಶಿವನ್ ಮೋದಿಯವರ ಬಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ರಚನೆಗೆ ಕಾತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರಿಗೂ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಘಾತವಾಗಿದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಡಾ.ಶಿವನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾದರೆ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಾನಿಸಿ, ‘ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಯೋಣ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟರು. ಮೋದಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಶಿವನ್ರವರನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಅಂಶ. ಈ ಎಡಪಂಥೀಯ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರವೂ ಮೋದಿ ಜನಮಾನಸವನ್ನು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ ಎಂಬ ದುಃಖ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಯಾದರೂ ಮೋದಿಯ ಪ್ರಭೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆತುರ!

8

ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಇದೇನು ಹೊಸತಲ್ಲ. ಎಡಪಂಥೀಯರ ಸೌಧ ನಿಮರ್ಾಣಗೊಂಡಿರುವುದೇ ಸುಳ್ಳಿನ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸುಳ್ಳುಸುಳ್ಳಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದರು, ತಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸುಳ್ಳುಸುಳ್ಳಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತವರನ್ನು ಸುಳ್ಳರೆಂದು ಜರಿದರು. ಇವರ ಈ ಸುಳ್ಳಿನ ಪರಂಪರೆ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರರ ಅಭಿಮಾನಿ ಗ್ಯಾಂಗು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ-ಪುಕ್ಕ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆತ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಖಾತ್ರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರ ಮೇಲಿನ ಕೋಪಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೊವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇಸ್ರೊದ ಸಾಧನೆ ಹೆಮ್ಮೆಯದ್ದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೇರಿಕಾ, ರಷ್ಯಾಗಳು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿಳಿಸಲು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಾ ಇಸ್ರೊನ ಈ ಸಾಹಸವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಖಗೋಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಇಸ್ರೊದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದೆ. ಎನ್ಡಿಟಿವಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತನಂತೂ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ವತರ್ಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಛೀಮಾರಿಗೊಳಗಾದನಲ್ಲದೆ ಇಸ್ರೊದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚೀನಾದ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾರಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲಾ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಂಕದಂತೆ. ಲ್ಯಾಂಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಬಹುದೇನೋ, ಇವರುಗಳೆಂದಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲಾರರು!!