ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಲ್ಲೆಸೆದವರ…. @ ಜಾಗೋಭಾರತ್ unedited

tt

UN EDITED_05 UN EDITED_06 UN EDITED_07 UN EDITED_08 5 to 8

14 thoughts on “ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಲ್ಲೆಸೆದವರ…. @ ಜಾಗೋಭಾರತ್ unedited

  1. ಸತ್ಯಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವೆಂಬ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದು ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದು ಅವರ ನ್ಯಾಯ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s