ಆಗಸ್ಟ್ ೧೧ ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೧ರವರೆಗೆ

ಆಗಸ್ಟ್ ೧೧ – ವರ್ಲಿ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಮಾರೋಪ; ದೊಡ್ಡುಲ್ಲೂರು
ಆಗಸ್ಟ್ ೧೨ – ವರಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ
ಆಗಸ್ಟ್ ೧೩ – ಭಾರತ ಮಾತಾ ಪೂಜನ್; ಅಕ್ಷರಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಆಗಸ್ಟ್ ೧೪ – ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ, ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ
ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ – ಧ್ವಜಾರೋಹಣ- ೭ ಗಂಟೆಗೆ – ಹೋಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು;
೯ ಗಂಟೆಗೆ – ವಾಸವಿ ಕಾಲೇಜ್; ೧೧.೩೦ಕ್ಕೆ- ದೂರದರ್ಶನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ;
೫ ಗಂಟೆಗೆ- ಜೆ.ಪಿ.ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೋಭಾರತ್
ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯ – ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಠ
ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦, ೨೧- ಪರಂಪರಾ ಪ್ರವಾಸ
ಆಗಸ್ಟ್ ೨೬ – ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಆಗಸ್ಟ್ ೨೭, ೨೮ – ಪತಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವರ್ಗ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೫ ರಿಂದ ೧೧ – ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂದಿರಮ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s