ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

1- ಜಾಗೋ ಭಾರತ್ 200ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೊನ್ನಾವರ

5 ಮತ್ತು 6 – ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ, ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

8 – ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ, ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠ, ಸೋಂದಾ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿ

9 – ವ್ಯಾಸರಾಜ ಜಯಂತಿ (ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್‌ರವರೊಂದಿಗೆ), ರಾಗೀಗುಡ್ಡ,ಬೆಂಗಳೂರು

11 – ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಸುರತ್ಕಲ್

15- ಉಪನ್ಯಾಸ, ಅಲಸೂರು

19 – ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಾವೇಶ, ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

22- ಸತ್ಸಂಗ, ಹೊಸಕೋಟೆ

24 – ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಾವೇಶ, ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ

One thought on “ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s