ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು- 1

5 ಮತ್ತು 6 – ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

8 – ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ, ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠ, ಸೋಂದಾ

9 – ವ್ಯಾಸರಾಜ ಜಯಂತಿ (ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್‌ರವರೊಂದಿಗೆ)

11 – ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಸುರತ್ಕಲ್

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s