ಫೆಬ್ರವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (ಈವರೆಗಿನಂತೆ)

ಫೆಬ್ರವರಿ 2                 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 3                 ಕೊಪ್ಪಳ

ಫೆಬ್ರವರಿ 4- 5            ಬೆಳಗಾಮ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ

ಫೆಬ್ರವರಿ 6                 ಕಾಸರವಳ್ಳಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 7                 ಬೆಳಗಾಮ್ – ಜಾಗೋಭಾರತ್

ಫೆಬ್ರವರಿ 11-13         ಕಾಳಿ ಉತ್ಸವ- ವಿಜಯನಗರ

ಫೆಬ್ರವರಿ 17               ತರಳಬಾಳು ಮಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಫೆಬ್ರವರಿ 18               ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ- ಜಾಗೋಭಾರತ್

ಫೆಬ್ರವರಿ 19              ಚೆನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ- ಜಾಗೋಭಾರತ್

ಫೆಬ್ರವರಿ 27-28       ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ನಿನಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s